History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
رُخدادِ ۱۸۱۶ ـ دوزاری داريد؟
June 11, 2018 05:34 PM PDT
itunes pic

ببخشيد، یک سكه دوزاری داريد؟
میخواهم به گذشته ها, زنگ بزنم!
به آن روزهاي دور...
به دل های بزرگ،
به محل كار پدرم،
به جوانی مادرم،
به کوچه هاى كودكى،
به هم بازيهاى بچگى.

میخواهم زنگ بزنم به دوچرخۀ خسته ام،
به مسیر مدرسه ام که خنده های
مرا فراموش کرده،
به نیمکت های پر از یادگاری،
به زنگ هاى تفريح مدرسه،
به زمستانی که با زمین قهر نبود،
به بخارى نفتى که همۀ ما رابا عشق
دور هم جمع میکرد،
میدانم آن خاطره ها کوچ کرده اند...
می دانم ...
آري ميدانم كه تو هم ، دنبال سكه ميگردى !!
افسوس...هیچ سکه ای در هیچ گوشی تلفنی ،
دیگر ما را به آن روزها وصل نخواهد کرد...
حيف ...
صد افسوس که دوزاری مان بموقع نیفتاد !

زندگی میرود و در گذرش نیست درنگی بکسی
کاش بر عهد بمانيم و نگيريم خود از داده کسی

مهلت بودن و ماندن بجز از اندک خود نيست بما
اي خوش آن دل که بسازد ز کسی هم نفسي

نکند هرگز ازین قصه و یاد، یا که غم ما بخورد
که جهان را نظری نیست بما جز نگه خار و خسی

گل عمرت مگذارش که رود در هدر و آفت باد
بجز از دست محبت ز وفا نيست بما دادرسی

اين جهان با من و تو گشته چنين قابل عشق
ورنه بيرحم و ستم پيشه ندارد به محبت هوسي

معني عشق توئي جمله خرابند و پر از کينه بما
گر نباشي که شود تنگ و سيه چون قفسي

دو سه روزي که تو هستي و من و دل بجهان
بدهيمش به هم و باز نگيريم به هر بوالهوسي

به هم امروز بيا دل بدهيم و که دل از هم ببريم
نشود صبح بما شايد و هرگز که نماندست بسي

به قول بهروز وثوقی :

فكر كردی چی ننه؟كسی از مردن ما ناراحت ميشه؟نه ننه. سه دفه كه آفتاب بيفته لب اين ديفار و سه دفه كه اذون مغربو بگن، همه يادشون ميره ما كيبوديم و واسه چی مرديم، همون جوری كه ما يادمون رفته
-----------------------
DO YOU HAVE A COIN? | 08-11-2018 | MON
#رادیو #شمرون #کمدی #طنز #براندازم #طنزغیررادیویی #سربازم #رفراندوم
رُخدادِ ۱۸۱۶ ـ دوزاری داريد؟
طنزغیررادیویی با اجرای آرتین پرتویان | دوشنبه | ۲۱ خرداد | ۲۵۷۷
دوشنبه تا آدینه ۶ عصر بوقت تورنتو از رادیوشمرون

طنزرادیویی | آرتین پرتویان | افشین نریمان | آرش
June 09, 2018 03:41 PM PDT
itunes pic

گپ وگفت خودمانی...!!!؟
کمک به فلسطین... کتک زدن زن فاسد در قرآن
#رادیو #شمرون #کمدی #طنز #براندازم #طنزغیررادیویی #سربازم #رفراندوم #آپوزیت
هر شنبه ساعت 5 عصر بوقت تورونتو در رادیو شمرون
THE ARTIN AFSHEEN SHOW FEAT. ARASH | 06-09-2018 | SAT

رُخدادِ ۱۸۱۵ ـ پفیوز سمیعی آدم بشو نیست
June 08, 2018 05:28 PM PDT
itunes pic

THE MONSTER | 08-07-2018 | FRI

رُخدادِ ۱۸۱۵ ـ پفیوز سمیعی آدم بشو نیست
طنزغیررادیویی با اجرای آرتین پرتویان | جمعه | ۱۸ خرداد | ۲۵۷۷
دوشنبه تا آدینه ۶ عصر بوقت تورنتو از رادیوشمرون

رُخدادِ ۱۸۱۴ ـ رابطه شخصیت و شورت
June 07, 2018 05:30 PM PDT
itunes pic

UNDERWARE VS CHARACTER | 06-07-2018 | THU

#رادیو #شمرون #کمدی #طنز #براندازم #طنزغیررادیویی #سربازم #رفراندوم
رُخدادِ ۱۸۱۴ ـ رابطه شخصیت و شورت
طنزغیررادیویی با اجرای آرتین پرتویان | پنجشنبه | ۱۷ خرداد | ۲۵۷۷
دوشنبه تا آدینه ۶ عصر بوقت تورنتو از رادیوشمرون

رُخدادِ ۱۸۱۳ ـ دزدی در روز روشن
June 06, 2018 05:31 PM PDT
itunes pic

THE BRIGHT DAY ROBBERY | 06-06-2018 | WED
#رادیو #شمرون #کمدی #طنز #براندازم #طنزغیررادیویی #سربازم #رفراندوم
رُخدادِ ۱۸۱۳ ـ دزدی در روز روشن
طنزغیررادیویی با اجرای آرتین پرتویان | چهارشنبه | ۱۶ خرداد | ۲۵۷۷
دوشنبه تا آدینه ۶ عصر بوقت تورنتو از رادیوشمرون

گزارشی گمان شکن | نگاهی به اسلام!؟؟
June 06, 2018 10:06 AM PDT
itunes pic

اطلاعات مربوط به جناب فروهر --------------------- خسرو فْرَوَهَر, گزارشی گمان شکن https://t.me/KhosroFravahar برای همیاری از طریق صندوق پستی: PO BOX 8, A - 1142 VIENNA AUSTRIA برای همیاری ازپیپال: https://www.paypal.me/Fravahar https://www.paypal.me/KhosroFravahar http://libertyforiran.org/fravahar اینستاگرام, یوتیوب, تلگرام, تویتر, فیسبوک و وبلاگ خسرو فروهر https://www.instagram.com/KhosroFravahar https://www.youtube.com/fravahar https://t.me/KhosroFravahar https://twitter.com/KFravahar https://www.facebook.com/KhosroFravahar

رُخدادِ ۱۸۱۲ ـ این شبی‌ که میگم شب نیست
June 05, 2018 05:39 PM PDT
itunes pic

THIS NIGHT IS NOT THE NIGHT | 06-05-2018 | TUE

رُخدادِ ۱۸۱۲ ـ این شبی‌ که میگم شب نیست
طنزغیررادیویی با اجرای آرتین پرتویان | سه شنبه | ۱۵ خرداد | ۲۵۷۷
دوشنبه تا آدینه ۶ عصر بوقت تورنتو از رادیوشمرون

رُخدادِ ۱۸۱۱ ـ مقام انسانیت
June 04, 2018 05:32 PM PDT
itunes pic

HUMANITY | 06-04-2018 | MON
رُخدادِ ۱۸۱۱ ـ مقام انسانیت
طنزغیررادیویی با اجرای آرتین پرتویان | دوشنبه | ۱۴ خرداد | ۲۵۷۷
دوشنبه تا آدینه ۶ عصر بوقت تورنتو از رادیوشمرون

طنزرادیویی | آرتین پرتویان | افشین نریمان
June 02, 2018 03:28 PM PDT
itunes pic

اعتصاب کامیونداران علتها و خواستها؟
گپ وگفت خودمانی...!!!؟
THE ARTIN AFSHEEN SHOW | 06-02-2018 | SAT
#رادیو #شمرون #کمدی #طنز #براندازم #طنزغیررادیویی #سربازم #رفراندوم #آپوزیت

رُخدادِ ۱۸۱۰ ـ خفه کردن رژیم تهران
June 01, 2018 06:12 PM PDT
itunes pic

CHOKING OF THE REGIME | 06-01-2018 | FRI

#رادیو #شمرون #کمدی #طنز #براندازم #طنزغیررادیویی #سربازم #رفراندوم
رُخدادِ ۱۸۱۰ ـ خفه کردن رژیم تهران
طنزغیررادیویی با اجرای آرتین پرتویان | جمعه | ۱۱ خرداد | ۲۵۷۷
دوشنبه تا آدینه ۶ عصر بوقت تورنتو از رادیوشمرون

Previous Page  |  Next Page